facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

FEMECO - Szkolenie i podnoszenie świadomości w zakresie produktów higienicznych wielokrotnego użytku

femeco

About This Course

FEMECO - Projekt edukacyjny dotyczący produktów higienicznych wielokrotnego użytku to zaawansowany ekosystem edukacji cyfrowej oparty na Otwartych Zasobach Edukacyjnych (OER) i Otwartych Praktykach Edukacyjnych, którego celem jest opracowywanie i dostarczanie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych online oraz zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do nich osobom uczącym się w całej UE. 

 

Celem projektu jest zajęcie się szkodliwymi konsekwencjami, jakie nasze codzienne nawyki konsumpcyjne mają dla środowiska oraz zaoferowanie ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań w odpowiedzi na ten problem.

 

FEMECO offers solutions for adult education and life-long learning providers and supplements them with digital content which pertains to more asynchronous learning opportunities in existing courses on green skills and sustainable development. 

 

The project embraces the digital transition, fosters a future-oriented approach and provides adult education institutions with long-sought solutions. It addresses issues such as effective digital capacity planning and development, resource pooling, digital teaching and pedagogies, open educational material, accessibility and inclusion, use of innovative tools and immersive technologies.

 

The training program is funded by the European Union.

 

Zawartość kursu

The training programme consists of the following 4 Modules:

Module 1 Reusable baby diapers

Module 2 Digital Tool On Waste Management And Hygiene Products

Module 3 Social Entrepreneurship and Green Businesses

Module 4 Manual on Seniors diapers

 

Czego się nauczysz

Po uczestnictwie w szkoleniu FEMECO zyskasz głębsze zrozumienie produktów higienicznych wielokrotnego użytku, a jednocześnie otrzymasz praktyczne rozwiązania umożliwiające przekształcenie zrównoważonych nawyków i praktyk w ekologiczne firmy, zrównoważone ekosystemy i zdrowsze środowiska.

 

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs

FEMECO projektuje i wdraża innowacyjny system edukacji cyfrowej, który wykorzystuje i wzmacnia zasoby edukacji dorosłych i szkolnictwa wyższego w celu kultywowania umiejętności ekologicznych i przedsiębiorczych dla kobiet w każdym wieku oraz motywowania ich do wykorzystywania tych umiejętności w małych przedsiębiorstwach ekologicznych i społecznych. Jest on również skierowany do wszystkich osób, które chcą budować i rozwijać swoje umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i ochrony środowiska.

Requirements

Podstawowa znajomość terminów związanych ze zrównoważonym rozwojem, przedsiębiorczością, recyklingiem itp.

Course Staff

Natalia Kobiernik – SEDA

Natalia jest koordynatorem projektu jako partner z Polski. Ukończyła dwa kierunki studiów: Marketing i Komunikacja Rynkowa oraz Teologia. Pracowała przy 20 projektach o różnej tematyce, ale kwestie środowiskowe i kobiece są najbliższe jej zainteresowaniom. W wolnym czasie chętnie uczestniczy w warsztatach ekologicznych i dokształca się. Oprócz zaangażowania w projekty, bierze również udział w działaniach społecznych i charytatywnych.

Dr. SEFA EMRE YILMAZEL - K-GEM

Dr Sefa Emre Yılmazel pracuje jako adiunkt w Katedrze Zarządzania Zdrowiem na Uniwersytecie Bayburt. Ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie w Stambule oraz studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Administracji Biznesowej na Uniwersytecie Hacettepe. Obecnie prowadzi kursy takie jak zarządzanie projektami, strategie marketingowe, metody badawcze. Jego obszary zainteresowań obejmują marketing cyfrowy, zarządzanie marką, innowacyjne technologie marketingowe i etykę marketingu. Ma na swoim koncie artykuły, książki i prace naukowe na poziomie krajowym i międzynarodowym w tych dziedzinach. Jego rozdziały w książkach dotyczą takich obszarów jak zarządzanie marketingiem cyfrowym, marketing dla nowych pokoleń, marketing hiperpersonalizowany. Jego artykuły dotyczą zarządzania marką, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju. Chociaż bierze udział w wielu projektach TUBITAK w Turcji, ostatnio był zaangażowany w projekty Unii Europejskiej. Od 2021 roku jest zaangażowany w trzy projekty KA2 w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Tana Haidar - Zewelepe

Tana jest kierownikiem projektu z tytułem magistra w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości. Przez całą swoją karierę Tana była mocno zaangażowana w sektor ICT i programowania w startupach i korporacjach, w których takie moduły są bardzo ważne w różnych sektorach zawodowych.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

  1. Course Number

    FEM01
  2. Classes Start

Enroll