facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

FEMECO - Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα υγιεινής

femeco

About This Course

Το πρόγραμμα FEMECO-Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα υγιεινής είναι ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα υψηλών επιδόσεων που βασίζεται στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OER) και τις Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και παροχή ποιοτικών διαδικτυακών μαθησιακών εμπειριών και στην εύκολη και ελεύθερη πρόσβασή τους σε εκπαιδευόμενους σε ολόκληρη την ΕΕ.

 

Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει τις βλαβερές συνέπειες που έχουν οι καθημερινές καταναλωτικές μας συνήθειες στο περιβάλλον και να προσφέρει φιλικές προς το περιβάλλον και βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

 

Το FEMECO προσφέρει λύσεις για τους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και δια βίου μάθησης και τους παρέχει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αφορά σε πιο ασύγχρονες ευκαιρίες μάθησης σε υπάρχοντα μαθήματα για τις πράσινες δεξιότητες και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

The project embraces the digital transition, fosters a future-oriented approach and provides adult education institutions with long-sought solutions. It addresses issues such as effective digital capacity planning and development, resource pooling, digital teaching and pedagogies, open educational material, accessibility and inclusion, use of innovative tools and immersive technologies.

 

Το έργο υποστηρίζει την ψηφιακή μετάβαση, προωθεί μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο μέλλον και παρέχει στα ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων λύσεις που αναζητούσαν επί μακρόν. Αντιμετωπίζει θέματα όπως ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, η συγκέντρωση πόρων, η ψηφιακή διδασκαλία και παιδαγωγική, το ανοικτό εκπαιδευτικό υλικό, η προσβασιμότητα και η ένταξη, η χρήση καινοτόμων εργαλείων και σύγχρονων τεχνολογιών.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Περιεχόμενα μαθήματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες 4 ενότητες:

Ενότητα 1 Επαναχρησιμοποιούμενες πάνες για μωρά

Ενότητα 2 Ψηφιακό εργαλείο για τη διαχείριση αποβλήτων και των προϊόντων υγιεινής

Ενότητα 3 Κοινωνική επιχειρηματικότητα και πράσινες επιχειρήσεις

Ενότητα 4 Εγχειρίδιο για πάνες ηλικιωμένων

 

Τι θα μάθετε

After your participation in the FEMECO training course, you will gain a deeper understanding of Reusable Hygiene Products, while you will have received practical solutions to transform sustainable habits and practices into green businesses, balanced ecosystems and healthier environments.

Μετά τη συμμετοχή σας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα FEMECO, θα αποκτήσετε μια βαθύτερη κατανόηση σε θέματα Επαναχρησιμοποιούμενων Προϊόντων Υγιεινής, ενώ θα έχετε λάβει πρακτικές λύσεις για να μετατρέψετε βιώσιμες συνήθειες και πρακτικές σε πράσινες επιχειρήσεις, ισορροπημένα οικοσυστήματα και υγιέστερα περιβάλλοντα.

 

Who this course is for

FEMECO designs and implements an innovative digital education ecosystem that capitalizes and enhances adult education and higher education resources to cultivate green and entrepreneurship skills for women of any age and motivate them to deploy these skills for their small-scale green and social enterprises. It also addresses all individuals willing to build and enhance their entrepreneurial and environmental skills.

 

Σε ποιους απευθύνεται αυτό το μάθημα

Η FEMECO σχεδιάζει και υλοποιεί ένα καινοτόμο οικοσύστημα ψηφιακής εκπαίδευσης που αξιοποιεί και ενισχύει τους πόρους της εκπαίδευσης ενηλίκων και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την καλλιέργεια πράσινων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων για γυναίκες κάθε ηλικίας και τις παρακινεί να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες για τις μικρής κλίμακας πράσινες και κοινωνικές επιχειρήσεις τους. Απευθύνεται επίσης σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές και περιβαλλοντικές τους δεξιότητες.

Requirements

Βασική γνώση των όρων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, την επιχειρηματικότητα, την ανακύκλωση κ.λπ.

Course Staff

Natalia Kobiernik – SEDA

Η κα Kobiernik είναι η συντονίστρια του έργου ως εταίρος από την Πολωνία. Έχει πτυχίο σε δύο τομείς σπουδών: Μάρκετινγκ και Επικοινωνία της Αγοράς καθώς και Θεολογία. Έχει εργαστεί σε 20 έργα σε διαφορετικούς τομείς, αλλά τα περιβαλλοντικά και τα γυναικεία θέματα τα οποία είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντά της. Στον ελεύθερο χρόνο της, συμμετέχει σε περιβαλλοντικά εργαστήρια και επιμορφώνεται. Εκτός από τη συμμετοχή της σε έργα, συμμετέχει επίσης σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Dr. SEFA EMRE YILMAZEL

Ο Δρ Sefa Emre Yılmazel εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Υγείας στο Πανεπιστήμιο Bayburt. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Hacettepe. Επί του παρόντος διδάσκει μαθήματα όπως διαχείριση έργων, στρατηγικές μάρκετινγκ, μεθόδους έρευνας. Στους τομείς ενδιαφέροντός του περιλαμβάνονται το ψηφιακό μάρκετινγκ, η διαχείριση εμπορικών σημάτων, οι καινοτόμες τεχνολογίες μάρκετινγκ και η ηθική του μάρκετινγκ. Έχει δημοσιεύσεις, βιβλία και διεθνή άρθρα και ακαδημαϊκές εργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν κεφάλαια βιβλίων σε τομείς όπως η διαχείριση του ψηφιακού μάρκετινγκ, το μάρκετινγκ για τις νέες γενιές, το υπερ-εξατομικευμένο μάρκετινγκ. Τα άρθρα του αφορούν τη διαχείριση εμπορικών σημάτων, την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα. Αν και συμμετέχει σε πολλά TUBITAK έργα στην Τουρκία, πρόσφατα ασχολήθηκε με έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2021, έχει συμμετάσχει σε τρία έργα KA2 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tana Haidar

Η κα Haidar είναι Διαχειρίστρια Έργων με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Τάνα έχει ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό με τον τομέα των ΤΠΕ και του προγραμματισμού σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και εταιρείες, όπου τέτοιες ενότητες είναι πολύ σημαντικές σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

Η πλατφόρμα Open edX λειτουργεί καλύτερα με τις τρέχουσες εκδόσεις των Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ή Safari.

  1. Course Number

    FEM01
  2. Classes Start

Enroll